Hvis du har mottatt en defekt bok, vennligst ta kontakt med oss så snart som mulig og send bilde(r) av boka slik at vi kan få ordnet opp i dette.